Warning: Undefined array key "date" in /home/stichguu/public_html/index.php on line 6

Warning: Undefined array key "submenu" in /home/stichguu/public_html/index.php on line 7

Warning: Undefined array key "aantal" in /home/stichguu/public_html/index.php on line 8

Warning: Undefined array key "nr" in /home/stichguu/public_html/index.php on line 9

Warning: Undefined array key "map" in /home/stichguu/public_html/index.php on line 10
Stichting Guus steunt kinderen met een significante ontwikkelingsachterstand

Dolfijntherapie

Wat is dolfijntherapie?

Dolfijntherapie is een ondersteunende therapie voor kinderen met een beperking en/of speciale behoeftes. Bij deze therapie staat de interactie tussen het kind en de therapeut samen met speciaal daarvoor getrainde dolfijnen centraal. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond, dat dolfijnen kinderen stimuleren zich verder te ontwikkelen en dat kinderen tot vier keer zo snel leren, wanneer ze therapie volgden, die gecombineerd word met interactie met dolfijnen. Dolfijntherapie kan bijdragen aan een fundamentele vooruitgang in de toekomst.

Hoe is dolfijntherapie ontstaan?

Het is begonnen in 1973 toen Dr. Hank Truby, een linguïst en akoestisch foneticus samen met Dr. John C. Lilly twee dolfijnen Engels wilde leren spreken.Tijdens dit onderzoek, dat 17 jaar duurde, brachten zij ook autistische kinderen in contact met de dolfijnen in contact. Dit had verbluffende resultaten… voor de kinderen! Lees hier meer over Dr. John C. Lilly en zijn onderzoekswerk.

Deze resultaten werden verder onderzocht en door ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. David E. Nathanson, voorzitter van Dolphin Human Therapy. Met zijn jarenlange ervaring in de omgang met kinderen met een beperking en dolfijnen, ontdekte hij dat kinderen met handicaps als het Syndroom van Down of autisme zeer gemotiveerd zijn hun grenzen te verleggen, zodra zij in contact komen met dolfijnen.

Werkwijze

De meeste therapiecentra werken volgens "gedragstherapeutische principes".Hierbij krijgen de kinderen taken, die variëëren van opdrachten in het kader van taal-spraak ontwikkeling, fijne/grove motoriek, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld “beurtgedrag” of andere gedragsaspecten.

De speelse interactie met de dolfijn vormt een stimulans voor het kind om telkens weer nieuwe opdrachtjes te proberen en zich door herhaling deze nieuwe opdrachten eigen te maken en toe te passen in het dagelijkse functioneren. Als beloning mag het therapie kind na de uitgevoerde opdrachten het water in om vervolgens de dolfijn opdrachten te geven. Ook worden soms oefeningen uit de therapie ruimte herhaald met de dolfijn. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en wordt het kind weer gestimuleerd, waardoor het zich openstelt voor verdere ontwikkeling. Het is dus een effectieve methode, die een optimale leeromgeving creëert.

Als deze taken en therapievorm later ook in de thuis- of schoolsituatie regelmatig met het kind herhaald blijven worden, blijkt vaak dat zelfs drie tot zes maanden na afloop van de therapie zich nog nieuwe stapjes in de ontwikkeling van het kind voordoen.

Dolfijnen

Eén van de belangrijkste redenen voor het succes van de dolfijntherapie, zijnde dolfijnen die in hun natuurlijke omgeving leven. Om die reden is de gezondheid van de dieren een zeer hoge prioriteit voor de centra die deze vormen van therapie aanbieden.

Waarom niet met andere dieren?

Waarschijnlijk kan deze vorm van therapie ook gedaan worden met paarden, honden of katten. Dolfijnen zijn echter taakgericht, wijzen niet snel iemand af en kunnen zich goed concentreren. Daardoor kunnen ze beter getraind worden dan andere dieren Dolfijnen zijn verder bijzonder sociaal en blijven zelfs tot op hogere leeftijd speels. Daarnaast is spelen en zwemmen in het water stressverlagend voor kinderen met een beperking. Dolfijnen maken ook bijzonder geluiden, die met name bij kinderen met het Syndroom van Down als vertrouwenwekkend worden ervaren.

Wetenschap

De wetenschap bijt zich al decennia lang vast in het vraagstuk waarom dolfijntherapie werkt en hoe.
Er zijn al vele rapporten verschenen. Onderstaande links naar een aantal van deze rapporten.

"Zwemje met me mee" door Bibi Brugman en Wendy de Wit (2008, Nederlands)
http://www.stichtingguus.nl/downloads/Studie- zwem je met me mee.pdf

Hier vind je nog meer wetenschappelijke rapporten
(http://www.cdtc.info/en/research/research)

Ervaringen van ouders

Naast de wetenschap is het ook goed om de ervaringen van ouders, broers en zussen te lezen. Veel ouders houden online een weblog bij. Hierin kun je lezen waarom gezinnen naar therapie gaan, hoe het werkt en wat het voor hen heeft betekent. Klik hier om de weblogs te lezen van gezinnen die door Stichting Guus zijn ondersteund.

Wat kan worden ontwikkeld?

De ontwikkelingen van een kind dat dolfijntherapie volgt kunnen op zeer veel verschillende gebieden zijn. Bijvoorbeeld spraak en taal, omgang, sociale vaardigheden, motoriek en gedrag.

Bij welke beperkingen werkt het?

Hier is veel onderzoek naar gedaan. Toch is er geen 100% zekerheid te vinden voor welke beperkingen dolfijntherapie wel of niet werkt. In de loop der jaren is er wel een lijst met beperkingen ontstaan waarvan door deelnemende gezinnen is aangegeven, dat er ontwikkelingen waarneembaar waren na het volgen van dolfijntherapie.

stichting-guus
stichting-guus
stichting-guus